Cast: "Kiyoshi Kobayashi"
Harlock: Space Pirate

Harlock: Space Pirate

HD
The Inherited

The Inherited

SD
Rupan sansei: Kariosutoro no shiro

Rupan sansei: Kariosutoro no shiro

HD
Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

SD
Lupin III: Princess of the Breeze

Lupin III: Princess of the Breeze

SD
Detective Conan OVA 9

Detective Conan OVA 9

HD
Lupin the Third Jigens Gravestone

Lupin the Third Jigens Gravestone

HD
Rupan sansei: Babiron no ?gon densetsu

Rupan sansei: Babiron no �?gon densetsu

SD