Night mode
Episode

Qin Mi Di Ren (2011)

A young and beautiful couple from China meet in a hotel during a fire.

Genres: Comedy, Romance

Actor: Li Ai, Hanjin An, Rodrig Andrisan, Kishore Bhatt

Director: Jinglei Xu

Country: China, UK

Duration: 98 min

Release: 2011

Views: 771

IMDb